KONKURS za prijem radnika u radni odnos

NK  i KV  radnik bilo kojeg zanimanja 3 pomoćna radnika za rad u proizvodnji.

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja na portalu posao.banjaluka.com, te  na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com 

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8 ili na e-mail mirjana.lazic@jel.livar.si