Konkurs za prijem radnika u radni odnos

SSS, IV STEPEN (Ekonomski tehničar) – 1 izvršilac

USLOVI:
-poželjno radno iskustvo u struci;
-poznavanje rada na računaru.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske, te na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com
Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail mirjana.lazic@jel.livar.si