Livnica čelika “Jelšingrad”

Livnica čelika “Jelšingrad” osnovana je 1936. godine, kao livnica željeza i čelika i mehanička radionica. U sljedećoj, 1937. godini, izgrađeni su svi proizvodni i prateći objekti i instalirana je kompletna oprema za proizvodnju odlivaka i raznih mašina. Od tada “Jelšingrad” se razvijao u dvije djelatnosti: livarstvo i mašinogradnja..
SGS

CH10/1708