admin

SAZIVANJE XXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/17, 82/19, 17/23), člana 55. Statuta „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d., te Odluke Upravnog odbora o sazivanju Skupštine akcionara broj: UO-O-31/10, od dana 09.11.2023. godine „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d. Banja Luka, objavljuje:    OBAVJEŠTENJE   O SAZIVANJU XXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA a.d. Banja Luka        Dana 14.12.2023. sa početkom u 12,00 časova održaće se dvadeset treća (23.) redovna sjednica  Skupštine akcionara „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d. Banja Luka, u sjedištu Društva u Banja  Luci, ulica Braće Podgornika br. 8, Banja Luka.  Za sjednicu redovne 23. Skupštine  predložen je  sljedeći:  DNEVNI RED    1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.  2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju  zapisnik.  3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.  4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.  5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu.  6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju Društva i godišnjeg obračuna za  2022. godinu.  7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu.  8. Donošenje odluke o  raspoređivanju dobiti.  9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora.  10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.  godinu.  11. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Sekulić Igora.  12. Donošenje odluke o razrješenju  člana Upravnog odbora Đurđević Milorada.  13. Donošenje odluke o razrješenju  člana Upravnog odbora Brdar Miodraga.  14. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Đurđević Miloša.  15. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Božić Mirka.  16. Donošenje odluke o potvrđivanju kooptiranog člana Upravnog odbora Ljupka Miletića.  17. Donošenje odluke o  visini iznosa naknada članovima Upravnog odbora.  18. Donošenje odluke o promjeni poslovnog imena Društva.  19. …

SAZIVANJE XXIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA Read More »

S A Z I V A  dvadeset drugu redovnu sjednicu skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, 

Na osnovu člana 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. UO-O-16/6 od 16.11.2022. god. S A Z I V Advadeset drugu redovnu sjednicu skupštine akcionara Jelšingrad Livar …

S A Z I V A  dvadeset drugu redovnu sjednicu skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka,  Read More »

Konkurs za prijem više radnika u radni odnos

К О Н К У Р С За пријем радника у радни однос ЕЛЕКТРИЧАР…………………………………………………………. 1 извршилац Услови: IV степен стручне спреме Пожељно радно искуство БРАВАР/МАШИНБРАВАР —————————– 1 извршилац Услови: III степен стручне спреме Са или без радног искуства НДТ ОПЕРАТЕР………………………………………………………2 извршиоца ( испитивање челика ултразвуком и радиографијом) Услови: IV степен стручне спреме Пожељно радно искуство …

Konkurs za prijem više radnika u radni odnos Read More »

Konkurs za prijem radnika u radni odnos – bravar / mašinbravar

БРАВАР/МАШИНБРАВАР_____________1 извршилац Услови: III степен стручне спреме Са или без радног искуства Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас Српске,те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com . Пријаве на конкурс прeдати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу:Јелшинград Ливар Ливница челика a.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., …

Konkurs za prijem radnika u radni odnos – bravar / mašinbravar Read More »

KONKURS za prijem radnika u radni odnos – rad u proizvodnji

РАДНИЦИ ЗА РАД У ПРОИЗВОДЊИ _____________4 извршиоца  Услови: НК/КВ/ССС ( било којег занимања) Са или без радног искуства Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас Српске,те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com . Пријаве на конкурс прeдати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу:Јелшинград Ливар Ливница челика a.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., …

KONKURS za prijem radnika u radni odnos – rad u proizvodnji Read More »

Saziv za VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a), 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. UO-O-07/2 od 25.10.2021. god. SAZIVA Šestu (VI) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR …

Saziv za VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Read More »