Livnica čelika “Jelšingrad” osnovana je 1936. godine, kao livnica željeza i čelika i mehanička radionica. U sljedećoj, 1937. godini, izgrađeni su svi proizvodni i prateći objekti i instalirana je kompletna oprema za proizvodnju odlivaka i raznih mašina.
Od tada “Jelšingrad” se razvijao u dvije djelatnosti: livarstvo i mašinogradnja.

Dana 21.04.1945. godine, razoreni su i uništeni svi objekti i postrojenja “Jelšingrada”. Brzo se pristupilo obnovi i “Jelšingrad” je već 1946. godine iz privatnog vlasništva, osnivača građevinskog inženjera Viktora Cajza prešao u državno vlasništvo što je potvrđeno Rješenjem Vlade SFRJ od 14. aprila 1947. godine. Istim Rješenjem je ustanovljeno da je preduzeće od saveznog značaja. Do 1964. godine livnica je bila univerzalna livnica za željezo, čelik i obojene metale i tada je odlučeno da se posveti samo livenju čeličnih odlivaka.

“Jelšingrad” je svoj prvi izvoz ostvario 1947. godine. Nedugo potom “Jelšingrad” je odlukom Vlade proglašen najboljim kolektivom metalne industrije u Bosni i Hercegovini.
1951. godine, “Jelšingrad” je izgradio svoju tvornicu kisika i mehaničku radionicu – buduću Tvornicu alatnih strojeva – TAS.

Zanimljivo je napomenuti da je 20. aprila 1953. godine “Jelšingrad” promjenio ime u Tvornica strojeva i livnica “Boris Kidrič”, a vec 14. marta 1954. godine “Jelšingrad” ponovo vraća svoje staro ime.
1973. godine “Jelšingrad” je bio Radna organizacija sa 6 osnovnih organizacija: Livnica čelika – Banja Luka, Livnica čelika – Bačka Topola, Tvornica alatnih strojeva – Banja Luka, Tvornica strojeva – Bosanska Gradiška, Tvornica lakih alatnih strojeva i dizalica – Prnjavor i Tvornica strojeva i uređaja – Kotor Varoš.

Godine 1982, završena je rekonstrukcija i modernizacija Livnice čelika za godišnji kapacitet od 16.000 tona čeličnih odlivaka, da bi 1986. godine bio dostignut najveći obim proizvodnje od 12.600 tona čeličnih odlivaka za tu godinu. Od te godine obim proizvodnje pada da bi u periodu od 1991 do 1995. godine, proizvodnja pala na 500 tona godišnje. Nakon toga proizvodnja se postepeno povećava i u 2005 godini dostignut je nivo proizvodnje od 2.326 tona čelicnih odlivaka, da bi u 2007. godini proizveli 4.225 tona čeličnih odlivaka.

Dana 1.6.2005. godine, Livnica čelika “Jelšingrad” je privatizovana od strane Livara iz Ivančne Gorice koji je najveći pojedinačni vlasnik sa 43,03% kapitala.

Od dana privatizacije Livnica čelika posluje pod imenom
JELŠINGRAD LIVAR Livnica čelika a.d.