PROIZVODNI PROGRAM

Jelšingrad Livar Livnica čelika je livnica koja se po kvaliteti i količini nalazi na samom vrhu proizvođača čeličnih odlivaka u širem okruženju sa 98% izvozom svojih proizvoda na strana tržišta.
Osnovna djelatnost Jelšingrad Livara je proizvodnja odlivaka iz čeličnog liva. Tehnička opremljenost i kapaciteti nam omogućavaju da odgovorimo na skoro sve zahtjeve kupca u pogledu tipa i kvaliteta odlivaka.
Ovo dokazuje i činjenica da naši odlivci nalaze svoju primjenu širom svijeta, od Amerike do Kine.

Proizvodni program predstavlja:

Livenje odlivaka težine od 0,5 do 5000 kg, pojedinačno i u serijama, zavisno od želje i potrebe kupca.
Prema namjeni lijemo odlivke za primjenu u vagonogradnji, mašinogradnji, rudarstvu, te naftnoj, hemijskoj i prehrambenoj industriji.
Prema posebnim karakteristikama, u proizvodnom programu su i čelici sa povišenom otpornošću na habanje, čelici otporni na visokim temperaturama, te čelici otporni na agresivne medije.
Prema kvalitetu materijala proizvodimo ugljenične, niskolegirane CrMo čelike, niskolegirane Mn – čelike, visokolegirane Mn – čelike, visokolegirane CrNiMo čelike, legirano željezo, te mikrolegirane čelike.
Izrađujemo sve vrste modela od drveta, metala ili plastike.
Vršimo mehaničku obradu odlivaka, grubu i konačnu u zavisnosti od zahtjeva kupca.
Vršimo termičku obradu odlivaka kao što je normalizacija, popuštanje, kalenje u vodi, ulju ili na zraku.
Vršimo ispitivanje kvaliteta livenih čelika metodama sa i bez razaranja.