KONTAKT

Livnica čelika “Jelšingrad”

Adresa: Braće Podgornika br. 8, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Centrala: Tel. +387 (51) 344 540,   Fax: +387 (51) 300 642

Kontakt forma

 

Ovjera