Građevinarstvo

Grdjevinarstvo

PROIZVODI:
Djelovi za građevinsku mašineriju, mlinove I drobilice, rezervni djelovi otporni na habanje.

MATERIJALI KOJI SE KORISTE ZA PROIZVODNJU SU U SKLADU SA SLJEDEĆIM STANDARDIMA:
EN 10293

KONTROLA SE VRŠI PREMA SLJEDEĆIM STANDARDIMA:
EN 10204, EN 12680-1 EN 12680-2, EN 1369, EN 1370, SP