Proizvodni kapacitet

pk1Topionica
2x elektrolučna peć, (prečnik kazana 2280 mm), 50 Hz, kapacitet svake je 1,25 t/h
1x indukciona peć Junker, kapaciteta 0,5 t/h
1x indukciona peć Junker, kapaciteta 1 t/h
2x „Inductotherm“, indukciona srednjefrekventna peć, 500 Hz, 1750 kW, kapacitet svake je 2,5 t/h

 

 

pk2Kaluparnica
2x Format-40, (600x500x200mm), max težina 25 kg, kapacitet 70 formi/smjenu
MKL Retopres 50, (1000x800x300mm), max težina 105 kg, kapacitet 65 formi/smjenu
Ručno kalupovanje do 15 t/smjeni
AKL (Kunkel&Wagner), (1160x1020x420mm), max težina do 350 kg, kapacitet 60 formi/smjenu

 

 

pk3Čistionica
VK3 „Gostol“ mašina za pjeskarenje odlivaka, nosivost kuke 3,5 t
komora 1500 x 2700 mm
Mašina za pjeskarenje „Stem“, nosivost kuke je 1 t, dimenzije odl. 1200×1800 mm
Mašina za pjeskarenje „Gostol“, G1100 rotaciona, max težina komada do 350 kg
Max. punjenje do 2,5 t
OWT 400, rotaciona mašina za pjeskarenje, max punjenje do 400 kg
Hidraulična presa sa dva klipa

 

pk4Termička obrada
Komorna peć KPK-15, (3660x2000x1100 mm), radna temp. je 1100 °C, snaga 450 kW
Komorna peć „Bosio“ (4000x2900x1700 mm), 1100 °C, 450 kW
Komorna peć MZM (4800x2700x1200 mm) sa prevoznicom i dva vagona, 950 °C, 500 kW
Komorna peć KPK-300, (4150x3100x1500 mm), 900 °C, 950 kW
Bazeni za kalenje u ulju i vodi zapremine V=16 m3

 

pk5Mašinska obrada odlivaka
8 kom. tokarski strojevi, max prečnik 1000 mm, razmak između šiljaka max 2000mm
6 kom. karusel, max prečnik 2500 mm, max visina 1600 mm
2 kom. borverk, obrtni sto max 1800×1600 mm
3 kom. glodalice
1 kom. radijalna busilica
1 kom. brusilica za ravno brušenje, 800x320x400 mm
1 kom. brusilica za okruglo brušenje, 400×1000 mm
1 kom. dubilica max hod 800 mm, max visina komada 650 mm
2 kom.pila za metal. max prečnik 350 mm.

 

Kontrola_kvalitetaKontrola kvaliteta
2 kom. Optički emisioni spektrometar, ARL – 3460
1 kom. Udarno klatno za ispitivanje žilavosti, „Alfred Amsler“
1 kom. Kidalica, Alfred Amsler“
1 kom. Magnetoflux, suvi metod, tip: CLPM, CGM-Italia
Ultrazvučni prenosni aparat tip: Phasor XS Krautkramer, Germany
1 kom. Aparat za sabijanje PRA „Georg Fischer“
2 kom. Aparat za ispitivanje propustljivosti PED i PDU „Georg Fischer“
1 kom. Aparat za ispitivanje čvrstoće PFA „Georg Fischer“
1 kom. Rentgen aparat IRAX-300

 

Stamping_systemSistem označavanja
Uređaj za iglično označavanje ADP 5090 sa kontrolerom AC 500