Rukovodstvo

Direktor društva:
Miodrag Brdar
miodrag.brdar@jelsingradlivar.com

Sekretarica:
Jordanka Milinović
jordanka.milinovic@jelsingradlivar.com

UPRAVNI ODBOR:

  1. Stevica Stojanović, predsjednik
  2. Anđelko Šobot, član
  3. Amel Ćatić, član

SEKTORI I RADNE JEDINICE

Izvršni Direktor za Komercijalne poslove, marketing i praćenje proizvodnje :
Božidar Maksić
Rukovodilac komercijalnog sektora
bozidar.maksic@jelsingradlivar.com

Izvršni Direktor za finansije i pravne poslove:
Miroslava Karupović
Rukovodilac ekonomsko –  finansijskog sektora
miroslava.karupovic@jelsingradlivar.com

Rukovodilac sektora kvaliteta:
Miloš Kuridža
Rukovodilac sektora kvaliteta
milos.kuridza@jelsingradlivar.com