Politika kvaliteta

U Jelšingrad Livar a.d. svi zaposleni nastoje da svojim poslovnim partnerima pruže profesionalnu uslugu, kako kvalitetnim proizvodima, tako i pristupom i odnosom.

Gradimo sistem upravljanja kvalitetom, imajući u vidu zaštitu okoline, s namjerom da utvrdimo povjerenje kupaca i dobavljača kao i zadovoljstvo vlasnika, zaposlenih i šire društvene zajednice. Kvalitet i briga za okolinu nam je osnova, zato smo u politici kvaliteta utvrdili:

BITI RAVNOPRAVNI KONKURENT NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU,
sa sistemom stalnoga poboljšavanja, koje vodi ka cilju  “rad bez grešaka”, uz stalno provjeravanje postavljenih ciljeva, slijedimo potrebe kupaca i gradimo konkurentnost na tržištu

POTPUNA ORIJENTACIJA KA KUPCU
ostvarenjem njegovih zahtjeva, visokim kvalitetom proizvoda, poslovanja i zajedničkim razvojem, dovešće do potpunog zadovoljstva kupca

PARTNERSKI ODNOSI SA DOBAVLJAČIMA
s kojima imamo postignut dogovor o kvalitetu, sa kojima utvrđujemo dugoročne partnerske odnose te zajedničkim razvojem i podrškom težimo ispunjenju zahtjeva i zadovoljstvu naših kupaca

ZADOVOLJNI ZAPOSLENI SU IZVOR SNAGE PREDUZEĆA
obezbeđenjem odgovarajućih radnih uslova, uz mogućnost obrazovanja, motivisanja i napredovanja

OPREDIJELJENOST SVIH ZAPOSLENIH ZA KVALITET
uspostavljanjem i postizanjem kvaliteta u svim elementima poslovanja principom stalnog napretka poboljšavamo sistem vođenja kvaliteta

OBEZBJEDITI VLASNICIMA DUGOROČNOST ULAGANJA
sa kontrolom troškova i domaćinskim poslovanjem, širenjem i stalnim rastom

OTVORENI U KOMUNIKACIJI ZA SVE  ZAINTERESOVANE STRANKE
sa obavještavanjem, dostupnošću, susretima i stalnim kontaktima

BRIGA ZA RADNU I ŽIVOTNU OKOLINU
sa sprečavanjem negativnih uticaja, koji bi bili posljedica našeg djelovanja

Objezbjeđivanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom je osnovna obaveza kako rukovodstva tako i svih zaposlenih. Posebnu pažnju treba posvetiti postizanju kvalitete proizvoda i upravljanju troškovima, što bi značilo sprečavanje grešaka i rješavanje uzroka, a ne njihovo popravljanje ili otklanjanje.

Svi zaposleni imaju dužnost, da spriječe, upozore i otklone sve što utiče na loš kvalitet proizvoda i postizanje zahtjeva  i zadovoljstva kupca, nezavisno gdje se pojavljuje uzrok lošeg kvaliteta.

Rukovodstvo je dužno da osigura i sprovede efikasne mjere za postizanje ciljeva na svom području.

Rukovodstvo je obavezno pratiti efikasnost aktivnosti za objezbjeđivanje kvaliteta, te prilagođavati postupke novim saznanjima sa ciljem postizanja konstantnog progresa na području kvaliteta.

Banja Luka: 20.07.2020

Direktor Jelšingrad Livar:
Miodrag Brdar