Automobilski program

Automobilski program

PROIZVODI:
Različiti tipovi zglobova, ploča, nosača itd.

MATERIJALI KOJI SE KORISTE ZA PROIZVODNJU SU U SKLADU SA SLJEDEĆIM STANDARDIMA:
SEW 520

KONTROLA SE VRŠI PREMA SLJEDEĆIM STANDARDIMA:
EN 10204, EN 12680-1 12680-2, EN 1369, EN 1370 MSS SP 55, EN 12681