NOVOSTI

Konkurs za prijem više radnika u radni odnos

К О Н К У Р С За пријем радника у радни однос ЕЛЕКТРИЧАР…………………………………………………………. 1 извршилац Услови: IV степен стручне спреме Пожељно радно искуство БРАВАР/МАШИНБРАВАР

Više informacija »

KONKURS za prijem radnika u radni odnos – rad u proizvodnji

РАДНИЦИ ЗА РАД У ПРОИЗВОДЊИ _____________4 извршиоца  Услови: НК/КВ/ССС ( било којег занимања) Са или без радног искуства Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас

Više informacija »