KONKURS za prijem radnika u radni odnos – rad u proizvodnji

РАДНИЦИ ЗА РАД У ПРОИЗВОДЊИ _____________4 извршиоца 

Услови:

  • НК/КВ/ССС ( било којег занимања)
  • Са или без радног искуства

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас Српске,
те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com .

Пријаве на конкурс прeдати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу:
Јелшинград Ливар Ливница челика a.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на
e-маил mirjana.lazic@jelsingradlivar.com