Konkurs za prijem radnika u radni odnos


Radnik na održavanju i čišćenju 2 izvršioca.
Opis posla: održavanje i čišćenje proizvodnog pogona.

Uslovi:
NK/KV/SSS (bilo kojeg zanimanja)
Sa ili bez radnog iskustva.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske,
te na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu:
Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na
e-mail mirjana.lazic@jelsingradlivar.com