Konkurs KALUPAR

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

-КАЛУПАР I_____________2 извршиоца

Услови:

  • III степен стручне спреме
  • Са или без радног искуства ( уз интерну обуку у предузећу)

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас Српске, те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com .

Пријаве на конкурс прeдати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика a.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на e-маил mirjana.lazic@jelsingradlivar.com