Konkurs za prijem više radnika u radni odnos

К О Н К У Р С

За пријем радника у радни однос

 • ЕЛЕКТРИЧАР…………………………………………………………. 1 извршилац

Услови:

 • IV степен стручне спреме
 • Пожељно радно искуство
 • БРАВАР/МАШИНБРАВАР —————————– 1 извршилац

Услови:

 • III степен стручне спреме
 • Са или без радног искуства
 • НДТ ОПЕРАТЕР………………………………………………………2 извршиоца

( испитивање челика ултразвуком и радиографијом)

Услови:

 • IV степен стручне спреме
 • Пожељно радно искуство

-РАДНИЦИ ЗА РАД У ПРОИЗВОДЊИ ………………………………2 извршиоца

Услови:

 • НК/КВ/ССС ( било којег занимања)
 • Са или без радног искуства

Запослени имају могућност напредовања и додатног усавршавања, као и награђивања за свој рад.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас Српске, те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com .

Пријаве на конкурс прeдати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу: Јелшинград Ливар Ливница челика a.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., или на e-маил mirjana.lazic@jelsingradlivar.com