Konkurs za prijem radnika u radni odnos

SSS, IV STEPEN (Mašinski tehničar) – 2 izvršioca za rad  u Sektoru kvaliteta – rad na ultrazvučnom i magnetoflusk ispitivanju odlivaka

Uslovi:

  • položen kurs  za ultrazvučno i magnetofluks ispitivanje
  • poželjno radno iskustvo

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na portalu posao.banjaluka.com, te  na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com 

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail mirjana.lazic@jel.livar.si