Novosti

SAZIV XVII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 267., 272.,  i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-14/7 od 24.05.2017. god. SAZIVA Sedamnaestu  redovnu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR  LIVNICE ČELIKA a.d. Banja Luka, koja …

SAZIV XVII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA Read More »

Saopštenje o održanoj XV Skupštini akcionara

Na osnovu člana 47. Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka, a povodom održavanja XV redovne sjednice Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Banja Luka, dajemo sljedeće SAOPŠTENJE o održanoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama XV redovna sjednica skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a d. Banja Luka je održana 12.06.2015. godine u Sali restorana Društva, …

Saopštenje o održanoj XV Skupštini akcionara Read More »