Konkurs

za prijem radnika u radni odnos

NK i KV radnik bilo kojeg zanimanja 3 pomoćna radnika za rad u proizvodnji.

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja na portalu posao.banjaluka.com te na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8. ili na e-mail mirjana.lazic@jel.livar.si