Konkurs za prijem radnika u radni odnos

SSS, IV STEPEN (ekonomskog ili tehničkog smjera) – 1 izvršilac

USLOVI:

– srednja stručna sprema ( ekonomskog ili tehničkog smjera);
– poželjno radno iskustvo u struci;
– sklonost ka timskom radu;
– komunikativnost, upornost, motivisanost, marljivost;
– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
– poželjno poznavanje engleskog jezika;
– poznavanje MS Office alata ( Word, Excel, Outlook…)

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske, te na internet stranici Društva www.livnicajelsingrad.com

Prijave na konkurs predati lično na kapiju preduzeća, poslati poštom na adresu: Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 8., ili na e-mail mirjana.lazic@jel.livar.si