SAZIV XVII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 267., 272.,  i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-14/7 od

Više >>

Saziv XVI sjednice Skupštine akcionara

Na osnovu člana 267., 272., i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-OV-94/2 od 04.05.2016.

Više >>

Saopštenje o održanoj XV Skupštini akcionara

Na osnovu člana 47. Pravila Banjalučke berze a.d. Banja Luka, a povodom održavanja XV redovne sjednice Skupštine akcionara Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Banja Luka, dajemo sljedeće

SAOPŠTENJE o održanoj skupštini akcionara i usvojenim odlukama

XV redovna sjednica skupštine

Više >>