admin

Konkurs za prijem više radnika u radni odnos

К О Н К У Р С За пријем радника у радни однос ЕЛЕКТРИЧАР…………………………………………………………. 1 извршилац Услови: IV степен стручне спреме Пожељно радно искуство БРАВАР/МАШИНБРАВАР —————————– 1 извршилац Услови: III степен стручне спреме Са или без радног искуства НДТ ОПЕРАТЕР………………………………………………………2 извршиоца ( испитивање челика ултразвуком и радиографијом) Услови: IV степен стручне спреме Пожељно радно искуство …

Konkurs za prijem više radnika u radni odnos Read More »

Konkurs za prijem radnika u radni odnos – bravar / mašinbravar

БРАВАР/МАШИНБРАВАР_____________1 извршилац Услови: III степен стручне спреме Са или без радног искуства Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас Српске,те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com . Пријаве на конкурс прeдати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу:Јелшинград Ливар Ливница челика a.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., …

Konkurs za prijem radnika u radni odnos – bravar / mašinbravar Read More »

KONKURS za prijem radnika u radni odnos – rad u proizvodnji

РАДНИЦИ ЗА РАД У ПРОИЗВОДЊИ _____________4 извршиоца  Услови: НК/КВ/ССС ( било којег занимања) Са или без радног искуства Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас Српске,те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com . Пријаве на конкурс прeдати лично на капију предузећа, послати поштом на адресу:Јелшинград Ливар Ливница челика a.д. Бања Лука, ул. Браће Подгорника бр. 8., …

KONKURS za prijem radnika u radni odnos – rad u proizvodnji Read More »

Saziv za VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a), 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta „Jelšingrad Livar Livnica čelika“ a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom Odlukom br. UO-O-07/2 od 25.10.2021. god. SAZIVA Šestu (VI) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR …

Saziv za VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Read More »

Konkurs KALUPAR

К О Н К У Р С За пријем радника у радни однос -КАЛУПАР I_____________2 извршиоца Услови: III степен стручне спреме Са или без радног искуства ( уз интерну обуку у предузећу) Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана oбјављивања у дневном листу Глас Српске, те на интернет страници Друштва www.livnicajelsingrad.com . Пријаве на …

Konkurs KALUPAR Read More »